Portfolio > Vases

Twist Vase  (blush)
stoneware
9 x 5 x 5"
small Twist vase (red)
stoneware
6.5 x 3.5 x 3.5"
Vase grouping
stoneware
vase
stoneware